Omroep Houten

Verantwoording

De redactie van Omroep Houten staat onder leiding van een hoofdredacteur. De hoofdredacteur legt maandelijks verantwoording af aan het bestuur over zijn redactionele beslissingen. En dit bestuur legt twee keer per jaar haar beslissingen voor aan het Programmabeleidbepalend Orgaan (PBO) dat uit inwoners van Houten bestaat en die er - met het bestuur en de hoofdredacteur - op toezien dat Omroep Houten onafhankelijk zijn werkzaamheden uitvoert en van en voor alle Houtenaren blijft! Via ondergenoemde link (http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3697) kom je uit bij ons beleidsplan, de jaarverslagen en de financiële verantwoording.

Het bestuur:

Voorzitter: Paul van Ruitenbeek

Secretaris: Annemiek Schooten

Penningmeester: Jan de Jong

Hoofdredacteur

De link naar onze gegevens is: http://www.transparante-anbi.nl/Product/Embed/3697

SUPPORTERS