Omroep Houten

Wat is het PBO?

Omroep Houten is een lokale publieke omroep en het Programmabeleid Bepalend Orgaan (PBO) speelt daarin een hoofdrol. Een PBO maakt een omroep publiek omdat in dat orgaan mensen uit alle Houtense stromingen zitting hebben. Dit voor een publieke omroep wettelijk verplichte orgaan heeft als taak het programmabeleid van het Bestuur van Omroep Houten kritisch te volgen en de uitvoering van dit beleid te toetsen.

Het PBO bestaat uit:
Arjan Berendse Cultuur
Ad van Andel (voorzitter) Onderwijs Houten
Margot van Didden Welzijn
Willy Lageveen Welzijn
Bram Alblas Ondernemers
Guido Raes Winkeliers
Leon ten Koppel Onafhankelijk 
Will Mossink Sport
Daniel van Geest (secretaris) Natuur en Milieu
Charles Verwimp Kerken

SUPPORTERS